Privacy verklaring

Privacybeleid Verpleegkundigeshop.nl


De Verpleegkundigeshop is webwinkel in medische hulpmiddelen voor verpleegkundigen, artsen en ander medisch personeel. Uiteraard verkopen wij deze middelen ook aan personen die niet werkzaam zijn in de medische industrie maar  deze middelen in hun thuissituatie willen gebruiken. Ook verkopen wij de producten aan handelaren voor de doorverkoop. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat wij:

•        Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
•        Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•        Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
•        Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
•        Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
•        Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
•        Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben of onduidelijkheden opgelost willen hebben neem t u dan even contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u hieronder.


Tel:                                078-3030333 – Maandag-Vrijdag van 0.900—17.00 uur
e-mail:                                shop@verpleegkundigeshop.nlGebruik van persoonsgegevens

Bij het bestellen van producten via onze site laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verwerken bv uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer om uw bestelling te kunnen verwerken.

Persoongegevens

De onderstaande gegevens hebben wij nodig om uw bestelling correct uit te kunnen voeren:

Bedrijfsnaam ( voor bedrijven die bestellen )
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Adres en huisnummer
Postcode
Telefoonnummer
e-mail adres

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
•        Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
•        Om een nieuwsbrief te sturen. ( uiteraard kunt u zich hiervoor afmelden )
•        Om uw bestelling te verwerken en te informeren over het verloop daarvan.
•        Om vragen te beantwoorden die betrekking hebben op bestelde producten, klachten of eventuele retourprocedures.Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, alleen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door uw bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de vervoersmaatschappij of postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


Profilering en cookies


Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die strict noodzakelijk zijn om uw bestelling te kunnen plaatsen.


Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt ook contact opnemen met ons opnemen via onderstaande gegevens:


Tel:                                078-3030333 – Maandag-Vrijdag van 0.900—17.00 uur
e-mail:                                shop@verpleegkundigeshop.nlAutoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 12 Mei 2018.